Výběr témat BP a DP v IS STAG

16/ 2 2016

X Akademický rok 2015/16

Pro registrace témat kvalifikačních prací bude studentům IS STAG otevřen
v období od 11. ledna 2016 do 29. února 2016

 

Postup v IS STAG