Státní závěrečné zkoušky

Informace - státní závěrečné zkoušky - leden (únor) 2022

 

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

 

Šablona - prezentace FS TUL

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

 

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský studijní program B2301 Strojní inženýrství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ

 

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský studijní program B0715A270008 Strojírenství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ

 

Tematické okruhy ke SZZ - navazující magisterské studijní programy

N0722A270001 - TECHNOLOGIE PLASTŮ A KOMPOZITŮ

 

N0715A270019 - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

 

N0715A270015 - MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

 

N0788A270004 - INOVAČNÍ A PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

 

N0715A270020 - APLIKOVANÁ MECHANIKA

 

N0716A270006 - AUTOMOBILOVÉ INŽENÝRSTVÍ