Bakalářský studijní program

B2301 Strojní inženýrství

  • Forma studia - prezenční i kombinovaná
  • Standardní délka studia - 3 roky
  • Absolvent získá akademický titul bakalář - Bc.

 

 

Standardní doba studia v bakalářském programu je 3 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent BSP akademický titul "bakalář" - ve zkratce "Bc." uváděné před jménem.

 

Cílem programu je příprava k dalšímu studiu v navazujících magisterských studijních programech technicky zaměřených, zejména ve studijních oborech strojního inženýrství. Fakulta takovým uchazečům nabízí několik studijních oborů.

 

Absolventi studijního programu prokazují znalosti teoretického základu technických disciplín (zejména matematiky, fyziky, chemie, mechaniky) a základů oborů strojního inženýrství (materiály a technologie, konstrukce strojů aj.) rozumí metodám a procesům, jež vedou k řešení úkolů ve strojírenství a strojním inženýrství.

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Výuka v kombinovaném studiu probíhá dvakrát měsíčně v pátek a v sobotu.

 

STUDIJNÍ PLÁN - B2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ