Magisterské studium - Aplikovaná mechanika

TENTO STUDIJNÍ OBOR JE URČEN PRO ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU B2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ NA FAKULTĚ STROJNÍ TUL.

 

Termín podání přihlášek: 31. 03.2019

Přijímací zkoušky: viz PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Počet přijímaných uchazečů: 10

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč

Termín přijímacích zkoušek:  červen 2019

 

Elektronická přihláška

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

 

  • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje a údaje o předchozím bakalářském vzdělání. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.
  • Uchazeči, kteří v době podání přihlášky již ukončili bakalářské vzdělání, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii diplomu a dodatku k diplomu.
  • Uchazeči, kteří budou skládat SZZ v bakalářském studiu nebo promovat po termínu podání příhlášky, doručí kopii diplomu a dodatku k diplomu neprodleně po jejich obdržení (poštou či osobně).
  • Kopie diplomu a dodatku nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
  • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
  • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.

 

Adresa:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní - studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1