Česko-indická spolupráce ve VaV

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 23. března 2019

Ukončení soutěžní lhůty: 31. července 2019

 

Zadávací dokumentace a další podrobnosti

 

Pro žadatele z TUL

  • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť.
  • Návrh projektu podepisuje statutární zástupce, v případě dalšího účastníka rovněž statutární zástupce.
  • Finální návrhy projektů prosím doručit v tištěné podobě (oboustranně) na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz do 24. 7. 2019.
  • Návrhy projektů se posílají na MŠMT prostřednictvím ISDS.