Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. září 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu TRIO.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 4. září 2018

Ukončení soutěžní lhůty: 31. října 2018 do 14:00 hodin

 

Podrobnosti