Program THÉTA

Program je zaměřen na modernizaci energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 23. října 2019
Ukončení soutěžní lhůty: 21. listopadu 2019

 

Podrobnosti