Česko-rakouské projekty

GAČR zveřejnila výzvu na předkládání společných rakousko-českých projektů v základním výzkumu.
Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency principu.

Termín podání návrhů: do 12. dubna 2019

 

Bližší informace k výzvě: https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-3/

 

Info pro žadatele z TUL:

  • Návrhy projektů, včetně průvodky k projektu, prosím doručit v elektronické podobě na adresu: viera.hulickova@tul.cz, a v listinné podobě na RPV do 8. dubna 2019.
  • Čestná prohlášení o způsobilosti, jako přílohy k návrhu projektu, budou připravena na RPV (Oddělení pro vědu a výzkum).
  • Návrhy projektů budou prostřednictvím datové schránky odeslány Grantové agentuře z RPV.