Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Další spolupříjemci: VŠ Báňská - TU Ostrava, ČVUT
ČVUTPoskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0010
Interní číslo TUL: 1707
Dotace celkem: 22 270 500 CZK
Doba řešení: 2010-2012

 

Projekt byl zaměřený na komplexní inovaci odborného vzdělávání na středních školách s ohledem na nové trendy ve využívání zdrojů energií v 21. století, včetně jejich dopadu na životní prostředí.

 

Energetika jakožto odvětví, které je považováno za největšího znečišťovatele životního prostředí, prochází dramatickým rozvojem ovlivněným především její ekologizací a postupným vyčerpáváním klasických zdrojů. Zkoumají se možnosti využití nových zdrojů energií, vyvíjejí se nové způsoby zpracování surovin a odpadů, nové technologické postupy a složitá sofistikovaná zařízení.

 

Cílem projektu bylo tyto nové poznatky srozumitelně zpracovat a následně využít k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentálních oblastech s důrazem na udržitelný rozvoj v České republice.

 

Cíle bylo dosaženo smysluplnou spoluprací VŠ a SŠ s průmyslovými podniky na několika rovinách: exkurzemi, semináři, vytvářením inovovaných studijních materiálů, včetně jejich implementace do výuky na SŠ.

 

Projekt se opíral o spolupráci tří partnerských univerzit s průmyslovou praxí a se zahraničními institucemi.


Kontaktní osoby projektu:
Ing. Kateřina Horáková
doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

 

 

 

OPVK