Efektivní hospodaření s energiemi

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0006
Interní číslo TUL: 1683
Dotace TUL: 14 035 892 CZK
Doba řešení: 2011-2013

 

Projekt inovuje oborové i mezioborové předměty inženýrů strojních fakult technických univerzit. Zlepšuje výuku o poznávání, orientaci a aplikaci nových technologií zaměřených na úsporu a hospodaření s energiemi, vedoucích dále ke snižování energetické náročnosti a zvyšování efektivnosti výrobních procesů v širokém rozsahu aplikací.

 

Projekt se zaměřuje především na cílovou skupinu tvořenou studenty technických škol a dále na akademické pracovníky podílejících se na vzdělávání studentů v dotčených inovovaných předmětech. Rozsah projektu předpokládá fakultní zapojení technických škol a rozsah inovovaných předmětů zahrnuje významné oblasti vzdělávání na jednotlivých fakultách technických univerzit.

 

Realizací dojde k významnému posílení odborných kompetencí strojních inženýrů v oblasti úspor energií doprovázené zaváděním efektivních technologií v praxi, a tím dojde ke zvyšování energetické soběstačnosti a zvyšování konkurenceschopnosti výrobní sféry z mezinárodního hlediska.

 

Partneři projektu:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Západočeská univerzita v Plzni

 

Kontaktní osoby projektu:
Ing. Irena Šedivá
doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

 

 

OPVK