Zelená technice

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu
Poskytovatel: MŠMT - EU - Liberecký kraj
Program: OP VK - Globální grant - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 - Počáteční vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.09/03.0009
Interní číslo TUL: 1542
Dotace TUL: 4 688 612 CZK
Doba řešení: 2010-2012

 

Cílem projektu byla popularizace vzdělávání technického směru a motivace žáků k tomuto vzdělávání.

Projekt byl určen pro cílové skupiny žáků ve věku 13 až 19 let a pracovníky a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, kteří budou tyto skupiny podporovat k zájmu o technické obory. Nutnost realizace projektu je dána potřebou mladých odborníků z řad techniků, podmíněná celosvětovým trendem inovací ve všech oborech.

 

Partnerské instituce:

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

ZŚ Sokolovská, Liberec

ZŠ Lesní, Liberec

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Husova, Liberec

 

webové stránky projektu