Za školou

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D., katedra obrábění a montáže
Poskytovatel: MŠMT - Liberecký kraj
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.22/01.0001

Interní číslo TUL: 1505
Dotace celkem TUL: 5 859 057,92 CZK
Dotace FS TUL: 5 859 057,92 CZK
Doba řešení: 2012-2015

 

Projekt reagoval na zvýšenou potřebu rozvoje tvořivosti a tvůrčího myšlení ve školách v rámci počátečního vzdělávání a podporuje zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.

 

Projekt byl zaměřen především na: praktické získávání znalostí a dovedností v technickém směru, zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím nových, netradičních forem a metod práce, které nejsou součástí běžné výuky, podporou zájmu žáků o studium technických oborů, popularizaci těchto studijních oborů, podporu zlepšení názornosti výuky.

 

Cílem projektu byla popularizace vzdělávání technického směru a motivace žáků k tomuto vzdělávání. Projekt má vazbu na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje z r. 2008. Projekt byl určen pro cílovou skupinu žáků 4. a 5. tříd základních škol Libereckého kraje.