MPO ČR - TRIO

Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent

Poskytovatel: MPO ČR
Program: TRIO
Identifikační kód projektu: FV10510
Příjemce: Siemens s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Interní číslo TUL: 17773
Doba řešení: 2016-2017