Užitečné odkazy

Výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj v ČR

Informační systém výzkumu a vývoje

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje


Info
MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Úřad vlády České republiky - Rada pro VVI
Česká konference rektorů

Legislativa
Předpisy ČR
Předpisy Evropských společenství
Doporučené postupy a vzorové smlouvy
Úřad průmyslového vlastnictví

 

Poskytovatelé podpory pro VaV
Grantová agentura ČR
Technologická agentura ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo obrany
Ministerstvo školství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury


Evropský výzkum
Národní portál pro evropský výzkum
HORIZONT 2020
Technologické centrum AV ČR
CORDIS
Databáze partnerů do projektů na serveru CORDIS
Národní portál pro evropský výzkum


Finanční fondy
Fondy EU
Fondy Evropské unie


Evropská unie
Stálé zastoupení ČR v EU
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu
- CZELO


Strukturální fondy
Strukturální fondy Evropské unie
Národní vzdělávací fond


Podpora inovací
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Ministerstvo půrmyslu a obchoduČR
Asociace výzkumných organizací
Rozvoj inovací v ČR


Region
Informační portál Libereckého kraje pro inovace

 

Komercionalizace
Enterprise Europe Network