Slévání » Oblasti výzkumu a inovací

Katedra strojírenské technologie - oddělení strojírenské metalurgie

Kontakt: prof. Ing. Iva Nová, CSc.