Svařování » Nabídka služeb

Katedra strojírenské technologie - oddělení strojírenské metalurgie

Kontakt: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.