Zpracování plastů a kompozitů » Oblasti výzkumu a inovací

Katedra strojírenské technologie - oddělení tváření kovů a plastů

Kontakt: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld