KONSTRUKCE

Konstrukce vozidel a motorů

 • Vývoj a výzkum zážehových spalovacích motorů a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla
 • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně
 • Vizualizace a výpočty tvoření směsi a spalovacího procesu, měření výfukových emisí
 • Konstrukce a stavba zkušebních experimentálních zařízení
 • Pevnostní a deformační analýzy dílů motorů a vozidel
 • Měření pasivních odporů motorů a převodů
 • Měření monetu setrvačnosti těles
 • Experimentální výzkum systémů vstřikovačů typu Common Rail pro plynná a kapalná paliva
 • Měření a analýza vibrací, měření a analýza zvuku, bezdemontážní vibrační diagnostika

Konstrukce textilních strojů

 • Výzkum a vývoj nových uzlů a struktur textilních strojů (s uplatněním řízených pohonů)
 • Inovace textilních strojů a optimalizace textilních procesů
 • Navíjecí a odvíjecí procesy textilních útvarů (dopřádací stroje, šicí stroje, pletací stroje)
 • Výzkum a vývoj strojů na výrobu nanovláken a koaxiálních nanovláken
 • Výzkum a vývoj strojů a linek pro výrobu nanovlákenných přízí, plošných a trojrozměrných nanovlákenných útvarů (filtry)
 • Analýza a optimalizace elektrického pole pro zvlákňování

Sklářské stroje a robotika

 • Manipulace s tvarově složitými objekty
 • Vývoj autonomních mobilních robotů
 • Projektování a návrhy automatických zařízení
 • Vizualizace procesů a zpracování obrazu
 • Počítačové simulace procesu tvarování
 • Vyhodnocování a analýza teplotních polí

Konstrukce energetických zařízení

 • Experimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin, termodynamiky, přenosu tepla a hmoty, obnovitelných zdrojů energie
 • Numerické simulace procesů
 • Regenerační / rekuperační výměníky tepla
 • Chladicí systémy
 • Systémy vytápění a větrání
 • Hasicí systémy
 • Energetický audit zařízení
 • Návrh a kontrola potrubních systémů
 • Technologie výroby

Konstrukce jednoúčelových strojů

 • Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů pro elektrotechnický, textilní, spotřební a těžební průmysl
 • Výzkum a vývoj medicínských a laboratorních přístrojů

Výrobní systémy

 • 3D digitalizace součástí, Reverse Engineering
 • 3D měření a kontrola rozměrů a tvarů
 • Metrologie
 • Rapid Protyping technologie – 3D tisk, odlévání ve vakuu
 • Konstrukce výrobních strojů (obráběcí stroje)
 • Automatizace výroby
 • Hydraulické a pneumatické pohony

Inovační inženýrství

 • PLM systémy
 • Inovační inženýrství
 • Metody technické tvůrčí práce, TRIZ
 • Řízení projektů
 • Projektování procesů