Erasmus+ 2020/2021

Vypsáno výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021.


Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit aktuálně pro celý akademický rok 2020/2021, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Mobility se mohou uskutečnit od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2021.

Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 3 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce).

Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny).

Mobilit se mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

 

Termín pro podání přihlášek: 10. 1. 2020.

 

Text vyhlášení výběrového řízení - zde.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na marcela.valkova@tul.cz   .

Více detailů o programu Erasmus+ - zde.

 

Informační schůzka k výběrovému řízení a informacím o programu Erasmus+ proběhla v pondělí dne 25. 11. 2019. Prezentace ze schůzky - zde .

 

Studuj. Stážuj. Vyjeď.