Studijní pobyt v Kanadě

Vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyt do Kanady.

Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt na partnerskou instituci Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning http://conestogac.on.ca/, Kitchener, Ontario, Kanada v předpokládané délce trvání 1 semestru.

Jedná se o nabídku pro studenta nejlépe 3. ročníků bakalářského studijního programu v akademickém roce 2017/2018.

Termín pro přihlášení: 15. 9. 2017.

Požadované dokumenty: životopis, motivační dopis v angličtině a přehled dosavadních studijních výsledků.


Text vyhlášení výběrového řízení - zde


Další informace - marcela.valkova@tul.cz