Stipendia do Německa

1/ Německo - DAAD

 

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele).

Podrobný popis každé stipendijní nabídky - zde.

 

Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání žádostí.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.

Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.

Tištěná verze žádosti se posílá do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

 

Výjimka:

Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba, posílají svoje žádosti elektronicky přes portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu. Upozorňujeme na dřívější deadline pro tato stipendia:  architektura 30.9.2019, hudba 15. 10. 2019, scénické umění 31. 10. 2019 a výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film 30. 11.2019.

 

 

2/ Německo - Bavorsko

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP.

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

 

Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.

 

Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy - viz AIA aktuálně

 

Bližší informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku