Mobilitní program rektora TUL

Z pověření pana rektora byl vyhlášen nový nástroj pro navýšení počtu výjezdů studentů TUL do zahraničí - tzv. Mobilitní program rektora TUL.

 

 

V rámci tohoto programu určeného pro studenty z bakalářských a magisterských programů TUL budou finančně  podporovány dva typy mobilit.

 

 

1/ Účast na letní škole v zahraničí

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů TUL na letní školy (dále jen LŠ) v evropských zemích.

Hradí se skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 1.200 EUR. Finanční podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích. Dále se hradí náklady na dopravu do místa konání LŠ a zpět. Další náklady uchazeč hradí z jiných - i vlastních - zdrojů.

Na jednu LŠ ve stejném termínu poskytujeme finanční příspěvek maximálně dvěma uchazečům.

Student může využít podporu pro absolvování LŠ 1x / akademický rok.

 

Všechny informace a příslušné formuláře jsou k dispozici zde.

 

Aktuální nabídky LŠ jsou k dispozici na http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/aktualni-nabidky-mezinarodni/letni-skoly/

 

2/ Studijní pobyt na partnerské škole TUL v zemích mimo EU ( Taiwan, Malajsie) - zahraniční VŠ instituce a TUL si vzájemně pro své studenty prominou školné.

 

Všechny informace a příslušné formuláře jsou k dispozici zde.

 

 

Aktuálně

 

1/ Call for applicants - National Taipei University of Technology

Warm greetings from Taipei Tech!
The nomination of the student exchange program has begun. Please kindly click the link below and provide basic information on the student nominees. As soon as the nomination is completed, the online system will contact the nominees automatically for further steps.
(If you have deferred students from fall 2021 to spring 2022, please nominate again.  Most of the submitted application documents will be used as they are. They do not need to re-apply again.)

Login information:

  • Email address: The email address where you receive this link
  • Password: Please click "click this" to retrieve a new password
Deadlines (for nomination & application):
  • For Spring semester:  October 30
  • For Fall semester:  April 30th


Please click the link below

https://taipeitechexchange.ntut.edu.tw/school/index/index/rid/0f65a999c1c60da897eef7fdf7b74e76

The course information is available on our website (https://oia.ntut.edu.tw/p/412-1032-13818.php?Lang=en). There could be minor changes to the course schedule depend on the number of registered students or the availability of the professors. If the course information of the upcoming semester is not available while reviewing the site, please kindly check the course information of the previous year.

However, please kindly note that there is a possibility that our acceptance policy will change in the future due to the COVID-19 situation and Taiwanese government policy. The Taiwanese government is currently suspending the entry of visiting exchange students. And we can't predict when the entry ban will be lifted. But we hope that we will be able to welcome students.


If there is any question, please feel free to contact us by this email cxp351@mail.ntut.edu.tw >.

 

Office of International Affairs, National Taipei University of Technology
1, Sec. 3, Zhong-Xiao (Chung-Hsiao) E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan
TEL:886-2-2771-2171 ext.6526