Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce FS TUL je realizována v několika oblastech.

 

Nejvýznamnější oblastí je mobilita studentů a akademiků uskutečňovaná zejména v rámci programů ERASMUS+ a CEEPUS.

 

Fakulta motivuje studenty všech studijních programů k absolvování studijního pobytu v zahraničí. Prioritní zájem je kladen na zvýšení mobility studentů doktorského studia. Od roku 2010 jsou do studijních plánů doktorských studijních programů zahrnuty zahraniční studijní pobyty nebo stáže v délce minimálně jednoho semestru.

 

Šíři spolupráce dokumentuje i přehled smluv s partnerskými institucemi. Více zde.

Další oblastí je spolupráce v rámci projektů rozvojového a vědeckovýzkumného charakteru. Více zde.