Francie

 

Možnosti studia ve Francii

 

 

Stipendia francouzské vlády

 

 

Stipendia Francie

 

 

Barrande Fellowship Programme - stipendijní program mezi ČR a Francií určený zájemcům o podporu výzkumných pobytů na vysokých školách či výzkumných centrech ve Francii.

 

Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele.

Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit:

(a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let),

(b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).

 

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost.

 

Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na stránce programu.

 

AKTUÁLNĚ:

Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky na adresu aia@dzs.cz nejpozději 26. února 2021 do 24:00. Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů.