Ministry of Industry and Trade

 

Program: FV - TRIO (2016 - 2022)
FV40144 - Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů (2019 - 2022)
FV40127 - Plazmově-nitridační zvyšování užitných vlastností svarů a dílů vytvořených pomocí aditivních technologií (2019 - 2022)

FV30091 - Research and development of a new generation automatic machine for the production of self-supporting bobbins (2018 - 2020)

FV30091 - Výzkum a vývoj nové generace automatu pro výrobu samonosných cívek (2018 - 2020)

FV20547 - Special transformation mechanisms in drives with electronic cams (2017 - 2020)

FV20547 - Speciální transformační mechanismy v pohonech s elektronickými vačkami (2017 - 2020)

FV20241 - Modular range of machine tool holders (2017 - 2019)

FV20241 - Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů (2017 - 2019)

FV10709 - Welding numerical simulation including fatigue prediction of welded construction in ground transportation, steel constructions and energy industrial section – high and low fatigue, thermal fatigue and hot tearing (2016 - 2018)

FV10709 - Numerická simulace svařování a predikce životnosti svařovaných konstrukcí v oblasti pozemní dopravy, ocelových konstrukcí a energetiky – vysokocyklová, nízkocyklová a teplotní únava, horké trhliny (2016 - 2018)

FV10510 - Low-temperature reparations of the turbines creep resistance casted components (2016 - 2017)

FV10510 - Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent (2016 - 2017)

FV10467 - Development of effective fulling technology in the hat production (2016 - 2019)

FV10467 - Vývoj efektivní technologie valchování při výrobě klobouků (2016 - 2019)

FV10215 - Highly efficient air-jet weaving machine for production of leno fabrics (2016 - 2019)

FV10215 - Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin (2016 - 2019)

Program: FR - TIP (2009 - 2017)

FR-TI4/310 - Increasing of working life of conveyor belts affected by shocks (2012 - 2014)

FR-TI4/310 - Zvýšení životnosti dopravních pásů namáhaných rázovým zatížením (2012 - 2014)

FR-TI3/845 - *Technologie na výrobu anorganických nanovláken (2011 - 2014) 

Technology for production inorganic nanofibers

FR-TI3/587 - Research and development of biomaterials and production technologies used in treatment of bone defects (2011 - 2014)

FR-TI3/587 - *Výzkum a vývoj biomateriálů a technologií výroby umělých náhrad pro léčbu kostních defektů (2011 - 2014)

FR-TI3/373 - Research and Development of new subledeburitic steels for wood working with improved performance (2011 - 2014)

FR-TI3/373 - Výzkum a vývoj nových subledeburitických nástrojových ocelí na zpracování dřeva se zvýšenou výkonností (2011 - 2014)

FR-TI1/591 - *Vývoj moderního zařízení pro rychlou a účinnou diagnostiku infekčních a geneticky podmíněných chorob člověka v režimu POCT (Point of care testing) (2009 - 2013)

Development of system for rapid and accurate Point of Care diagnostics of infectious and genetic diseases in human medicine

FR-TI1/584 - *Výzkum materiálových vlastností smart materiálů, výpočetní simulace a laboratorní testování stentů, stentgraftů a jejich zavaděčových systémů (2009 - 2013)

FR-TI1/451 - *Produktivní technologie na výrobu nanovláken (2009 - 2012)

Effective technology for mass production of nanofibers

FR-TI1/176 - Průmyslové využití plazmových úprav povrchu mikročástic (2009 - 2013)

Application of plasma modification of micropowder in industrial scale

FR-TI1/103 - *Výzkum technologií nanášení sendvičových povlaků s orientovanou nanostrukturou pro lisovací nástroje metodou PA CVD (2009 - 2013)
Research of technologies of application of sandwich type coatings with oriented nano-structure on pressing tools with use of PA CVD method
Program: FT - TANDEM (2004 - 2010)
FT-TA5/102 - Výzkum vícestupňové vibroizolace řidiče v kabinách kolesových rypadel a pracovních strojů (2008 - 2010)
FT-TA4/105 - *Integrita povrchu jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s. (2007 - 2009)
FT-TA4/068 - *Pokročilé vyztužené geopolymerní kompozity pro technické využití (2007 - 2010)
FT-TA4/066 - Výzkum vlivu motorových paliv obsahujících biosložky na chod a emise vznětových a zážehových motorů ve vozovém parku ČR (2007 - 2009)
FT-TA/103 - Výzkum, vývoj a aplikace nových metod a postupů pro urychlení inovace strojů zpracovatelského průmyslu (2004 - 2007)
Program: FI - IMPULS (2004 - 2010)
FI-IM5/112 - *Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu Common Rail s elektronicky řízenými vstřikovači, zajišťující plnění připravovaných emisních předpisů se zaměřením na snížení spotřeby fosilních paliv, možnost použití biopaliv a snížení hlučnosti (2008 - 2010)
FI-IM5/099 - Vývoj technologií umožňujících použití Fe3Al jako konstrukčního materiálu (2008 - 2010)
FI-IM5/095 - Výzkum a vývoj moderních nástrojových ocelí pro nože na dřevo (2008 - 2010)
FI-IM5/065 - *Vývoj nových technologií výroby forem pro PUR pěny (2008 - 2010)

 

Full R&D&I Project list MPO