Ministry of Interior

VI20172020052 - Applied research in the field of the new generation of personal protective equipment for the demands of joint rescue service (2017 - 2020)

VI20172020052 - Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS (2017 - 2020)

VI20172019055 - Application of geopolymer composites as fire barriers (2017 - 2019)

VI20172019055 - Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry (AGK) (2017 - 2019)

VG20122014078 Applied research of new generation protective masks with nanofiltres to increase men protection from design, technological and material point of view (2012 - 2014)

VG20122014078 - Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska (2012 - 2014)

 

Full R&D&I Project list MV ČR