Home Nepřehlédněte 70 let Techniky v Liberci

V letošním roce si připomenem historii vysokoškolského vzdělávání v Liberci
Program oslav nabídne spektrum akcí určených nejen pro naše pro absolventy, ale i pro širokou veřejnost, naše příznivce a partnery

 

V roce 1953 byla v Liberci založena vysoká škola, která nesla název Vysoká škola strojní v Liberci (VŠS). Výuka byla zahájena 1. října 1953 a do prvního ročníku tehdy nastoupilo 259 studentů, kteří prošli přijímacím řízením na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze. Strojní fakulta ČVUT podporovala v prvním období libereckou vysokou školu poskytováním vlastních učitelů i další pomocí. Díky této spolupráci se podařilo položit dobré základy pro rozvoj pedagogické činnosti i vědeckovýzkumné práce.

 

V roce 1960 byla škola rozdělena na Fakultu strojní a na Fakultu textilní a od tohoto roku nesla název Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST). V roce 1990 byla usnesením akademického senátu VŠST a se souhlasem akreditační komise vlády České republiky zřízena Fakulta pedagogická, následně v roce 1992 Fakulta hospodářská, jejímž úkolem byla výchova odborníků v oblasti ekonomiky, řízení a podnikatelské činnosti a v roce 1994 vznikla Fakulta architektury. Po zřízení těchto nových fakult byla vysoká škola od 1. ledna 1995 přejmenována na Technickou univerzitu v Liberci. V roce 1995 byla jako šestá ustavena Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií a v roce. V roce 2016 byla transformací z Ústavu zdravotnických studií ustavena Fakulta zdravotnických studií.

 

Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. V době svého založení byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby.

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...