overlay

Bakalářská práce

V posledním ročníku studia Vás čeká zpracování bakalářská práce. Témata bakalářských prací jsou vypisována katedrami prostřednictvím informačního systému STAG. Studenti, kteří chtějí v daném akademickém roce odevzdávat bakalářskou práci, musí na IS STAG provést její registraci (zpravidla do konce října). U každého tématu je uveden vyučující (vedoucí práce), který téma zadal a bakalářskou práci povede. Studenti si mohou vybrat i více témat, o která mají zájem, u každého tématu však musí nastavit prioritu, s jakou dané téma chtějí získat. Po ukončení registrace nebo v průběhu registračního období vyučující potvrdí přidělení tématu studentovi. Každé téma je schváleno vedoucím katedry, garantem studijního programu a děkanem fakulty a je podkladem pro dokument "Zadání závěrečné práce".

Přehled oceněných bakalářských prací Cenou děkana

2022 

 • Řezníček, Filip. Návrh vestaveného varovacího systému pro dopravní prostředky (vedoucí práce: dr. Andrii Shynkarenko).
 • Klimeš, Jan. Analýza vyvažovacího mechanismu motoru ČZ500 typ 863 OHC (vedoucí práce: dr. Jan Škoda).

2021 

 • Janeček, Tomáš. Zvlákňovací elektroda pro výrobu plošného nanovlákenného materiálu (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

2020 

 • Jirková, Sára. Vizualizace proudových polí při obtékání aerodynamického profilu (vedoucí práce: doc. Petra Dančová). (DSpace)
 • Luciová, Anna. Matematické modelování vlastností střešního nosiče během nárazu vozu (vedoucí práce: dr. Michal Sivčák). (DSpace)

2019 

 • Friedrich, Ondřej. Zařízení pro odstředivé zalévání dutých vláken v membránových modulech (vedoucí práce: dr. Šimon Kovář). (DSpace)

2018 

 • Štípková, Michaela. Vliv doby stárnutí na mechanické vlastnosti slitiny EN AW 2024 (vedoucí práce: doc. Pavel Solfronk). (DSpace)

2017 

 • Boubín, Jan. Hodnocení krystalizace bronzů při různých podmínkách tuhnutí odlitků (vedoucí práce: doc. Jiří Machuta). (DSpace)
 • Souček, Jiří. Zvlákňovací elektroda pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

2016 

 • Gregorová, Diana. Dynamika soustavy těles, aplikace na výukovou pomůcku (vedoucí práce: doc. Miroslav Šír). (DSpace)
 • Pulec, Jaroslav. Experimentální výzkum obtékání těles v tažné nádrži (vedoucí práce: dr. Petra Dančová). (DSpace)
 • Stehlík, Michal. Vliv řízeného naplyňování taveniny na metalurgii a vlastnosti slitiny Alsi7Mg0,3 (vedoucí práce: dr. Iva Nováková). (DSpace)
 • Svobodová, Jana. Analýza magnetických akumulátorů kinetické energie (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

 

Přehled oceněných bakalářských prací Cenou Nadace Preciosa

2020 

 • Kramsová. Alžběta. Odolnost kompozitních struktur na bázi biopolymeru s textilní výztuží při rázovém namáhání (vedoucí práce: dr. Luboš Běhálek). (DSpace)

Přehled oceněných bakalářských prací Cenou ARMEX Technologies

2017 

Soutěž Práce Roku, kterou vyhlásila společnost Armex Technologies s. r. o., měla v roce 2017 premiéru a svou bakalářskou nebo diplomovou práci do ní poslalo více než 100 studentů z celé ČR. Jako vítězná byla vybrána práce Jiřího Součka z FS TUL.

 • Souček, Jiří. Zvlákňovací elektroda pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

Zaměření a ukázky bakalářských prací na katedrách

Bakalářský studijní program "Strojírenství" je bez specializací, studenti mají možnost volby směru odborné profilace právě zaměřením své bakalářské práce. 

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se u nás rozhodli strávit...