Home Dění na fakultě Volby do AS FS TUL a AS TUL

Vyhlášení voleb do akademických senátů → do studentských komor a komor akademických pracovníků těchto samosprávných orgánů

Pro období 2023–2026funkční období začíná 15. září 2023 a končí 14. září 2026

Do studentské komory AS TUL (univerzitního senátu) se volí z fakulty strojní jeden zástupce – student nebo studentka.
Do studentské komory AS FS TUL (fakultní senát) se volí šest zástupců z řad studentů fakulty.

Pravomoci Akademického senátu podrobně stanovuje Zákon o vysokých školách. Mezi ty nejzásadnější patří volba rektora (univerzitní senát), resp. volba děkana (fakultní senát), schvalování rozpočtu a vnitřních předpisů univerzity (univerzitní senát), resp. fakulty (fakultní senát) nebo schvalování strategických dokumentů. Mimo tyto a další jasně určené pravomoci zákonem a jednacími řády akademických senátů pak mohou senátoři diskutovat v podstatě libovolná témata a přijímat k nim usnesení, a tím ovlivňovat chod univerzity, resp. fakulty.

Volby se uskuteční dne 14. a 15. června 2023 ve vestibulu menzy Husova

Časový harmonogram:

Harmonogram voleb do AS FS TUL
Volební komise
Formulář pro návrh kandidáta nebo kandidátů

Připojte se na Instagramu

img img img img img img