Home Zprávy pro studenty Výjezdní seminář pro doktorandy

Univerzitní doktorská škola

Výjezdní semináře probíhají 2x ročně mimo areál TUL, obvykle v dubnu a listopadu daného roku. Primárně jsou určeny pro studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, ale zúčastnit se mohou i studenti vyšších ročníků. Výjezdního semináře se student může zúčastnit pouze jednou.

Semináře jsou zaměřeny na etické otázky vědecké práce, praktické dovednosti při psaní vědeckých dokumentů a publikací, rešerše, proces publikování a problematiku výběru vhodného časopisu dle zaměření práce.

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...