Aktuálně další
20/06
2017
Studijní pobyt v Kanadě

Vyhlášeno výběrové řízení - 15. září 2017.

07/06
2017
Učitelství odborných předmětů

Nabídka TUL studentům Bc studia.

Zprávy pro studenty
Slavnostní promoce

Zveme Vás na promoce absolventů Fakulty strojní TU v Liberci.

V úterý 27. června ve velké aule budovy G.

V 11:00 hodin a ve 13:00 hodin.

Pro absolventy a hosty je vstup zdarma.

Sraz absolventů je hodinu před začátkem promoce.

Nepřehlédněte

Zasedání AS TUL - předpokláda
27. června 2017 od 9:00 hodin.

Slavnostní promoce absolventů
27. června v 11:00 a ve 13:00 hodin v aule v budově G.

Státní závěrečné zkoušky na fakultě strojní
28. srpna -1. září probíhají bakalářské státnice.

XLVIII. Mezinárodní vědecká konference KOKA 2017
11.-12. září pořádá katedra vozidel a motorů.

SESIA
12.-14. září proběhne setkání děkanů strojních fakult ČR a SR v Žilině.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
9.-13. října zveme na expozici naší fakulty strojní.

The 10th International Conference Manufacturing Today and Tomorow
9.-10. listopadu pořádá katedra výrobních systémů a automatizace na TUL.

Experimental fluid mechanics
21.-24. listopadu pořádá katedra energetických zařízení.

T-Fórum - veletrh pracovních příležitostí
Tradičně začátkem prosince - spolupořádá katedra vozidel a motorů.

Den otevřených dveří na fakultě strojní
Tradičně začátkem prosince - bude upřesněno.

STROJAŘ - uni