Aktuálně další
23/05
2016
Program CEEPUS

Termíny pro FS - přihlášení na výjezdy.

11/05
2016
EU Summer School

4 th July – 12 th August 2016.

Zprávy pro studenty
Předzápis na AR 2016/2017

Studenti fakulty strojní se mohou již od 6. června předběžně zapisovat na zimní a letní semestr akademického roku 2016/2017.

Podrobnosti a termíny stanoví
Organizační vyhláška pro předběžný zápis AR 2016/2017

Nepřehlédněte

Sraz absolventů po 40 letech
28. května 2016

Sraz absolventského ročníku 1961
23. června 2016

Sraz absolventů po 50 letech
25. června 2016

34. International Conference MME - 6.-9. září
Spoluorganizuje katedra výrobních systémů a automatizace.

XII. International Conference TMM - 6.-8. září
Katedra textilních a jednoúčelových strojů organizuje ve čtyřletém cyklu mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů. Tato konference je tradičně organizována pod záštitou mezinárodní organizace IFToMM a České společnosti pro mechaniku.

Setkání kateder a ústavů výrobních strojů a robotiky 2016 - 8.-9. září
Pořádá katedra sklářských strojů a robotiky za spoluúčasti katedry výrobních systémů a  automatizace v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.

Experimental Fluid mechanics 2016 - listopad - bude upřesněno
Pořádá katedra energetických zařízení.

Veletrh T-Fórum 2016 - 7. prosince
21. ročník veletrhu pracovních příležitostí na TUL pořádá IAESTE tradičně na TUL za spoluorganizace katedry vozidel a motorů.

Den otevřených dveří na fakultě strojní - prosinec
Fakulta strojní se otevře zájemcům o studium.

STROJAŘ - uni