Aktuálně

13/10 2021

Zrušení výuky na TUL

20. října 2021 od 10:40 do 14:05 hod.

Zprávy pro studenty

Volba děkana FS TUL na období 2022 až 2026

Kandidáti na funkci děkana FS TUL

prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.


Prezentace uchazečů na shromáždění akademické obce fakulty – 19. října 2021
Prezentace uchazečů na společném zasedání VR FS TUL a AS FS TUL – 20. října 2021
Volba kandidáta na jmenování děkanem – 27. října 2021

celý článek

International Day 2021
20. října – od 9:00 do 14:00 hodin v aule v budově G.
Experimental fluid mechanics 2021
23. až 26. listopadu – pořádá katedra energetických zařízení.
T-Forum 2021
25. ročník Veletrhu pracovních příležitostí pro studenty za účasti zástupců firem a podniků. Organizuje katedra vozidel a motorů  společně s IAESTE.

STROJAŘ - uni

Podívejte se na krátké video, které Vám napoví, proč je studovat na strojárně v Liberci dobré rozhodnutí :) Více informací o studiu u nás