Aktuálně

25/03 2020

COVID-19 | FAQ

Často kladené dotazy.

24/03 2020

COVID-19 | GAMA TUL

Aktuální mimořádná výzva na TUL.

Zprávy pro studenty

COVID-19 – OPATŘENÍ TUL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazuje ode dne 11. března osobní přítomnost studentů na vysokých školách.

 

Děkan Fakulty strojní TUL ukládá následující povinnosti, týkající se výuky

od 11. března do odvolání:

  • Ve všech studijních programech FS TUL v českém a anglickém jazyce je zrušena přímá (kontaktní) výuka, tj. osobní přítomnost studentů na studiu.
  • Výuka se však tímto nařízením neruší, ale bude probíhat jinou formou, např. formou e-learningu, předáváním podkladů k přednáškám a cvičení e-mailem, pomocí online prezentací, doporučením literatury k samostudiu, ad.
  • Za zajištění výuky zodpovídá garant předmětu spolu s přednášejícím a cvičícím.

Další informace, týkající se období od 11. března do odvolání:

  • Veškeré budovy, kde je přístup na karty, budou uzavřeny a tedy přístupné pouze osobám s dovoleným vstupem.
  • Menza bude i nadále v provozu od 12. března.
  • Zaměstnancům FS TUL bude v maximální míře umožněno, pokud to povaha práce dovoluje, vykonávat pracovní činnosti z domova. Za evidenci práce z domova zodpovídají nadřízení pracovníci.
  • Jsou zakázány služební cesty, výjezdy/příjezdy, do/z rizikových oblastí, které jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Prosím, dodržujte v maximální míře hygienické zásady a buďte ohleduplní
a zodpovědní ke svým kolegům.    prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan FS TUL

celý článek

22. Mezinárodní konference Aplikovaná mechanika pro mladé vědecké pracovníky
30. března až 1. dubna v Bedřichově – pořádá katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti.
Svět a energie
29. dubna – tradiční přednáška Dany Drábové: "Černobyl – fikce a skutečnost".
12. ročník SVOČ na TUL
9 června – v prostorách budovy G.
XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms
1.-3. září pořádá katedra textilních a jednoúčelových strojů.
Noc vědců na TUL
25. září – budě upřesněno.
HR Point  setkání personalistů na TUL
21. října – pořádá agentura Czechinvest společně s naší fakultou strojní.
15th Experimental Fluid Mechanics 2020
listopad 2020 – bude upřesněno.
Den otevřených dveří na TUL
listopad 2020 – bude upřesněno.
T-Forum 2020
25. ročník Veletrhu pracovních příležitostí pro studenty za účasti zástupců firem a podniků. Organizuje katedra vozidel a motorů  společně s IAESTE.

STROJAŘ - uni

Podívejte se na krátké video, které Vám napoví, proč je studovat na strojárně v Liberci dobré rozhodnutí :) Více informací o studiu u nás