Aktuálně další
15/08
2017
Harmonogram zápisů na FS TUL

Na akademický rok 2017/2018.

20/06
2017
Studijní pobyt v Kanadě

Vyhlášeno výběrové řízení - 15. září 2017.

Zprávy pro studenty
Příprava doktorských studijních programů

Příprava nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TU v Liberci a rozvoj přístrojového a laboratorního vybavení pro tyto programy byly podpořeny dvěma projekty MŠMT z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková částka činí cca 55 mil Kč. Projekty byly zahájeny v květnu 2017 a budou ukončeny v roce 2022.

Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL

Nepřehlédněte

Státní závěrečné zkoušky na fakultě strojní
28. srpna -1. září probíhají bakalářské státnice.

Zasedání AS TUL
5. září  - předpokládaný termín.

XLVIII. Mezinárodní vědecká konference KOKA 2017
11.-12. září pořádá katedra vozidel a motorů.

SESIA
12.-14. září proběhne setkání děkanů strojních fakult ČR a SR v Žilině.

Předkládání kandidátů na rektora TUL
Od 15. do 29. září 2017 do 12:00 hodin - bude upřesněno.

Imatrikulace studentů 1. ročníku BSP
5. října 2017 od 15:30 hodin ve velké aule v budově G.

Promoce absolventů BSP
6. října 2017 od 15:00 hodin ve velké aule v budově G.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
9.-13. října zveme na expozici naší fakulty strojní.

The 10th International Conference Manufacturing Today and Tomorow
9.-10. listopadu pořádá katedra výrobních systémů a automatizace na TUL.

Experimental fluid mechanics
21.-24. listopadu pořádá katedra energetických zařízení.

T-Fórum - veletrh pracovních příležitostí
Tradičně začátkem prosince - spolupořádá katedra vozidel a motorů.

Den otevřených dveří na fakultě strojní
Tradičně začátkem prosince - bude upřesněno.

STROJAŘ - uni