A jak šel čas ...

 • Zahájení výuky 1. října 1953
 • První školní rok - máme šest kateder, jednoho profesora, jednoho docenta, šest odborných asistentů a jedenáct asistentů
 • Ubytování studentů v propůjčeném internátu zdravotní školy v Zeyerovce
 • Zahájena výstavba kolejí v Třebízského ulici
 • 1954 - získán objekt bývalé Kovotechny v Čížkově ulici - dnešní B
 • 1956 - získány objekty zvláštní školy v Heydukově ulici a základní školy v nynější Studentské ulici - budova C
 • 1957 - vysoké škole připadla bývalá textilní továrna v Doubí - původně pro ubytování, později zřízeny laboratoře a dílny
 • 1956 - zahájena výstavba tří čtyřpodlažních budov kolejí s 558 lůžky, menzou a laboratořemi podél ulice Husova
 • 1965 - výstavba E - dokončen vysokoškolský komplex
 • 1960 - vznik textilní fakulty → Vysoká škola strojní a textilní
 • 1960 - převeden objekt v Sokolské ulici → zřízena kolej
 • 1964 - otevřeno studium inženýrsko-pedagogické specializace
 • 1966 - převedeny budovy P v Komenského ulici, objekty v Sokolské ulici a na Zámeckém náměstí - po zrušeném Pedagogickém institutu
 • 1968 - otevření výpočetního střediska → MINSK 22
 • 1968 - likvidace laboratoří hydrauliky
 • 1968 - na půdě vysoké školy se otevřely brány k demokratizačním procesům, stoupala aktivita studentů
 • červen 1969 - procesy kádrových změn, emigrace kantorů VŠST
 • 1973-1985 - do čela ustaven rektor prof. Jovan Čirlič
 • 1977 - zavedeno čtyřleté studium
 • 1973 - schválen Generel rozvoje VŠST v Liberci
 • 1976 - zahájena výstavba sportovního areálu a ocelové lávky pro pěší
 • 1977 - zahájena výstavba tří bloků kolejí, menzy a tělocvična v harcově
 • 1980 - blok C, 1981 - blok B, 1982 - blok A, 1984 - menza, 1985 - víceúčelový stadion s provozní budovou
 • 1985 - doba uvolňování atmosféry
 • 1988 - strojírenská technologie, výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory, stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, stropje a zařízení pro chemický, potrvainářský a spotřební průmysl, automatizované systémy řízení výrobních procesů ve strojírenství, materiálové inženýrství ve strojírenství
 • 21. listopad 1989 - zapojení studentů VŠST do stávkových aktivit
 • leden 1990 - děkanem fakulty se stal Zdeněk Kovář
 • 1990 - návrat odborníků vyhoštěných ze školy v období normalizace

 


Vybráno z almanachu: 50 let - Technická univerzita v Liberci 1953-2003

Vybráno ze zápisů: Fakulta strojní dnes a v roce 2013 - podzim 2006