Střípky z historie

Symbolicky 1. října 2013

– v den, kdy byla před šedesáti lety v roce 1953 zahájena výuka na fakultě strojní

– se sešli strojaři

– potkat se, zavzpomínat, zasmát se…..

 

„Nestává se tak často, kdy se setkávají zaměstnanci fakulty současní i Ti, kteří na fakultě již
aktivně nepůsobí, a také s Těmi, kteří s kariérou teprve začínají. A ještě v období, kdy si připomínáme významné výročí fakulty. Je to dobrá příležitost pro debaty, na něž jindy nebývá příležitost
,“ zahájil setkání v prostorách Naivního divadla Miroslav Malý, děkan fakulty strojní.

 

A pak už se povídalo, vzpomínalo nad fotkami, kolážemi o historii fakulty, prostě slavilo. Večer nám zpříjemnili kolegové z TUL, členové „Úplně nenormálního ochotnického spolku“, kteří vyřešili (?) „Záhadu jizerského Yetiho“ a poté publikovali objev v impaktovaném časopise (!). Díky Vám za nevšední a opravdu hezký zážitek.

 

A přání do dalších let:

„ Dalších 60 let.“

„Hodně šťastných a spokojených zaměstnanců“.

„Mnoho spokojených studentů a absolventů“.

 

Přejme si, aby se za 60 let sešli zaměstnanci fakulty strojní, pobavili se, zasmáli, a třeba si při vzpomínání nad fotografiemi na někoho z nás vzpomněli – tak jako My.

 

Poděkování všem, kteří se zasloužili o to, že se fakulta v dobré kondici dožila 60 let.

Střípky z historie fakulty

V roce 1958 vychází I. ročník STROJAŘE VIZ

Vybrali jsme pro Vás

 

Věčná tétata VIZ


Koleje

 

I tak - Imatrikulační akt....

 

Ženy radí mužům

 

Menza

 

Studentské Mumraje

 

MU-MU-MU-MUMRAJ-RAJ-RAJ

 

Vzpomínky pamětníka

Zrod a vývoj kateder fakulty strojní

Vybudováním vysoké školy v Liberci byl pověřen prof. Ing. Dr. techn. Josef Kožoušek, který do té doby působil na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Velmi náročného úkolu se ujal se sobě vlastní houževnatostí a dovedl pro myšlenku nadchnout jak nepříliš početnou skupinu prvních spolupracovníků, tak i další pracovníky, které mnohdy čistě osobním působením pro posílení liberecké školy postupně získával.

Sborník 15 let VŠS. 1968.

 

V prvním školním roce měla škola pouze šest kateder a učitelský sbor byl tvořen jedním profesorem, jedním docentem, šesti odbornými asistenty a jedenácti asistenty. Bylo nutné využít pomoci externích učitelů, zejména pracovníků ČVUT a University Karlovy, kteří nemalou měrou přispěli k formování školy.

Z ČVUT přišel fyzik Jan Tichý, na katedře matematiky působil Karel Havlíček a liberecký rodák František Nožička, oba z University Karlovy.

Almanach 50 let TUL. 2003.

 

V roce 1953 byla ustavena katedra všeobecného strojírenství, ketrá položila základ dalším katedrám.

Rodokmeny některých ze současných kateder Vám přinášíme.

 

Katedra strojírenské technologie, Katedra materiálu

 

Katedra obrábění a montáže, Katedra výrobních systémů


Katedra vozidel a motorů

 

Katedra částí a mechanismů strojů


Luboš Běhálek, Jaromír Gazda, Stanislav Beroun, Ludvík Prášil, I. a E. Lukášovy

Ohlédnutí

Když nám bylo 15 VIZ

 

Profil fakulty

 

Když nám bylo 30 VIZ

 

Profil fakulty

 

1995 - Už je to tady !


VŠST je historií


Když nám bylo 45 VIZ

 

Profil fakulty

 

Slovo děkana

 

Odborný profil

 

Ze života fakulty

 

Když nám bylo 54 VIZ