Naši absolventi

Ing. Jan Dědek
Absolvoval katedru vozidel a motorů v roce 2004.