Vysoká škola strojní

......V poválečném období se na Liberecku začala prosazovat, vedle textilního a sklářského průmyslu, orientace na automobilový průmysl, výrobu obráběcích strojů a na textilní strojírenství. S rozvojem průmyslu rostla potřeba kvalifikovaných pracovníků.....

 

O vzniku vysoké školy v Liberci hovořilo již vládní usnesení z 27. února 1953. Oficiálně byla zřízena na základě výnosu MŠ čj. 80 973 ze dne 3. září 1953 a její založení bylo pak potvrzeno Vládním nařízením č. 98 ze dne 27. listopadu 1953 zákona č. 58 Sb.

 

Výuka byla zahájena 1. října 1953. Do prvního ročníku nastoupilo 254 studentů a 5 studentek.

 

 

Vybráno z almanachu: 50 let - Technická univerzita v Liberci 1953-2003

Z historie podniku LIAZ

Textilana v obrazech a datech