Opatření TUL

Úření deska TUL: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/

 

03.05.2021 Částečné obnovení výuky 

Dopis děkana FS TUL studentům

Dopis rektora TUL studentům

Čestné prohlášení
Statutory declaration

 

19.04.2021 Částečné obnovení výuky

16.03.2021 Příkaz rektora TUL č. 2/2021 Pravidla související s povinným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2

15.02.2021 Příkaz rektora TUL č. 12/2020 účinný od 15. února 2021

02.01.2021 Změny ve výuce od 27. prosince 2020

07.12.2020 Změny ve výuce od 7. prosince 2020

25.11.2020 Příkaz rektora TUL č. 12/2020 účinný od 23. listopadu a od 25. listopadu 2020

02.11.2020 Příkaz rektora č. 12/2020 Opatření týkající se onemocnění COVID-19, výuka na TUL - účinný od 9. října 2020 - revize 2. listopadu 2020

14.10.2020 Ubytování na kolejích - řeší čl. 3 Příkazu rektora č. 12/2020

09.10.2020 Sdělení děkana FS TUL studentům a zaměstnancům

18.09.2020 Oznámení pro veřejnost a zaměstnance

Informace a sdělení TUL k aktuální situaci - průběžně doplňováno

Pokyny pro studenty ve vztahu k výuce v akademickém roce 2020/21

V souladu s Příkazem rektora č. 12/2020 Opatření týkající se onemocnění COVID-19, výuka na TUL s účinností od 9. října 2020 se zakazuije osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

 

Na základě tohoto usnesení fakulta přechází na distanční výuku:

 • Výuka bude probíhat online formou podle rozvrhu studenta, pokud to povaha předmětu dovoluje anebo vyučující předmětu nestanoví jinak.
 • Studenti budou informováni vyučujícími bez zbytečného odkladu o způsobu výuky.
 • Účast na výuce bude dle možností a způsobů online výuky evidována.
 • Studijní oddělení bude otevřeno dva dny v týdnu (pondělí, středa).
 • Studenti fakulty mají povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest dle aktuálních nařízení a opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Studenti fakulty jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů veřejné správy.
 • Studenti fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/
 • Aktuální informace o ubytování na kolejích jsou na adrese: https://koleje.tul.cz/?a=2020-09-24-12-07-13-aktualni-situace-na-kolejich.html

V případě jakýchkoliv zásadních problémů nebo nedostatků během online výuky kontaktujte paní proděkanku pro vzdělávací a pedagogickou činnost
doc. Ing. Doru Kroisovou, Ph.D.: dora.kroisova@tul.cz

Pokyny pro vyučující pro zajištění výuky v akademickém roce 2020/21

V souladu s Příkazem rektora č. 12/2020 Opatření týkající se onemocnění COVID-19, výuka na TUL s účinností od 9. října 2020 se zakazuije osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

 

Na základě tohoto usnesení fakulta přechází na distanční výuku:

 • Vyučující jsou povinni ihned a bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat a informovat studenty o způsobu výuky.
 • Výuka bude probíhat online formou podle rozvrhu, pokud to povaha předmětu dovoluje anebo vyučující předmětu nestanoví jinak.
 • Vyučující si dle možností a zvolených nástrojů pro online výuku povedou evidenci účasti studentů na výuce.
 • Zaměstnanci TUL a fakulty mají k dispozici nástroje pro zajištění online výuky, které jsou uvedeny na stránce: https://liane-new.tul.cz/index.php/Distanční_výuka
 • Zaměstnanci fakulty mají povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest dle aktuálních nařízení a opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Zaměstnanci fakulty jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů veřejné správy.
 • Zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/
 • Zaměstnanci fakulty jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.
 • Zaměstnanci fakulty jsou povinni informovat děkana s dostatečným předstihem o záměrech pořádat jakékoliv akce na fakultě při dodržení aktuálních opatření. Děkan rozhoduje o nezbytnosti akce.
 • Vedoucí kateder jsou povinni informovat děkana s dostatečným předstihem o pracovních zahraničních cestách zaměstnanců fakulty. Děkan rozhoduje o uskutečnění cesty.

Informace a sdělení MŠMT ČR

Doporučení MŠMT ČR k zajištění výuky na vysokých školách

Informace/FAQ pro oblast VŠ a VaV - pandemie

Vstup občanů ze zemí EU+ a ze zemí mimo EU - podmínky od 1. července 2020

Vstup do ČR po 1. červenci 2020

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2020 vydalo nové ochranné opatření (viz příloha), které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 1. července 2020. 

 • Ochranné opatření je k dispozici zde. Předložit test nebo podstoupit karanténu musejí jen ty osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (tzv. červené země).
 • Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. zelené země) je vymezen sdělením Ministerstva zdravotnictví a uveřejněn na jejich webových stránkách. Zjednodušení schéma pro vstup od 1. července 2020 naleznete zde.

Seznam bezpečných zemí mimo EU od 1. července 2020

 • Od 1. července je platné rozšíření seznamu bezpečných zemí o státy mimo EU. Pro Českou republiku se jedná o Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Jejich výběr vychází ze seznamu, který schválily všechny členské státy EU včetně ČR.
 • Česko ve svém národním výběru zohlednilo epidemiologickou situaci v zemi, vzájemnou míru turismu a možnost reciprocity. O další vlně rozvolňování bude EU jednat za dva týdny. Bližší informace naleznete na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html.
 • Do ČR mohou přicestovat za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19 a po vstupu nemusí předložit test ani podstoupit karanténu. Pokud nejsou pravidla nastavena recipročně, je jejich vstup omezen a řídí se podmínkami stanovenými ochranným opatřením. Jelikož jde ale o vstup ze země s nízkým rizikem nákazy, test ani karanténa není nutná. Čeští občané mohou do ČR přicestovat bez omezení.
 • Cizinci ze všech ostatních třetích zemí, tzn. ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu (z tzv. červených zemí), mohou do ČR vstoupit jen za podmínek vymezených ochranným opatřením (vstup je umožněn například sezonním pracovníkům, vědcům, studentům nebo rodinným příslušníkům, vždy s odpovídajícím pobytovým oprávněním – dlouhodobý/přechodný/trvalý pobyt, dlouhodobé/krátkodobé vízum po 11.5.2020.
 • Po vstupu do ČR pak musí předložit test nebo podstoupit karanténu (tato povinnost platí i pro české občany). Všechny osoby včetně občanů ČR, které do ČR vstupují ze země, která není uvedena na seznamu (z tzv. červené země), mají po vymezenou dobu povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Další novinky, pokud jde o podmínky pro cestování ze zemí EU+ a ze zemí EU+, naleznete na webu MV ČR:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Aktuality.

Podmínky pro cestování ze zemí EU+

 • Po vstupu do ČR mají povinnost předložit krajské hygienické stanici výsledek PCR testu nebo podstoupit karanténu jen osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území země EU+, která není uvedena na výše jmenovaném seznamu (v současné době jde pouze o Švédsko).
 • Občané ostatních členských zemí EU+ a cizinci s povoleným pobytem v těchto zemích mohou do ČR cestovat bez omezení, tj. jako v době před pandemií. Mezi země EU+ jsou zařazeny kromě zemí EU ještě Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, San Marino a Vatikán.
 • Vstup do ČR je v obou případech možný za jakýmkoliv účelem, tedy i za turistikou.

S dotazy je možné se obracet na telefonické linky:

Po - Čt: 9 -15 hodin

Pá: 9 -13 hodin

+420 704 844 574,  +420 704 844 575, +420 704 844 577, +420 974 820 680 - volba 3