Děkanát

Děkanát fakulty strojní sídlí v budově G ve 3. podlaží.

 

Děkan

prof. Dr. Ing. Petr LENFELD
Tel.: + 420 48 535 3455
E-mail: petr.lenfeld@tul.cz

 

Proděkan pro vědeckou činnost a spolupráci s průmyslem

prof. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEK
Tel.
děkanát: + 420 48 5352978
Tel. katedra:  + 420 48 5353442

Email: pavel.nemecek@tul.cz

 

Proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost

doc. Ing. Dora KROISOVÁ, Ph.D.
Tel. děkanát: + 420 48 5352879
Tel. katedra:  + 420 48 5353137
E-mail: dora.kroisova@tul.cz

 

Proděkan pro doktorské studium a rozvoj

doc. Ing. Petr LEPŠÍK, Ph.D.
Tel. děkanát: + 420 48 5352978
Tel. katedra:  + 420 48 5353326
E-mail: petr.lepsik@tul.cz

 

Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

prof. Ing. Karel FRAŇA, Ph.D.
Tel. děkanát: + 420 48 5352878
Tel. katedra:  + 420 48 5353436
E-mail: karel.frana@tul.cz

 

Tajemnice fakulty

Ing. Anna BENEŠOVÁ
Tel.: + 420 48 5353221
E-mail: anna.benesova@tul.cz

 

Sekretariát

Irena BERÁNKOVÁ
Tel.: + 420 48 5353108
Fax: 48 535 3535
E-mail: irena.berankova@tul.cz

 

IT technik

Tomáš KOUT

Tel.: + 420 48 5353646

E-mail: tomas.kout@tul.cz

 

Oddělení rozvoje a projektů

 

RNDr. Iveta LUKÁŠOVÁ
strategie, koncepce, kvalita
Tel.: + 420 48 5353652
E-mail: iveta.lukasova@tul.cz

 

Ing. Pavlína KŘEČKOVÁ
projektová manažerka

Tel.: + 420 48 5352979
E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz

 

Ing. Tomáš KYSILKA
finanční manažer
Tel.: + 420 48 5353930
E-mail: tomas.kysilka@tul.cz

 

Studijní oddělení

 

Vedoucí studijního oddělení

Mgr. Radka DVOŘÁKOVÁ
Tel.: +420 48 5353767

E-mail: radka.dvorakova@tul.cz

 

Ing. Mgr. Dana SEMOTJUKOVÁ

Tel.: + 420 48 5353716

E-mail: dana.semotjukova@tul.cz

 

Referát zahraničních vztahů

Ing. Marcela VÁLKOVÁ
Tel.: + 420 48 5353246
E-mail: marcela.valkova@tul.cz