Strategický záměr FS TUL na období do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Strategický záměr FS TUL na období do roku 2025 s výhledem do roku 2030 ke stažení

 

SZ FS TUL +2030

Úvod, východiska, procesní kroky
Obsah

Strategické oblasti

A / Vzdělávání a studium

B / Věda, výzkum, vývoj, inovace

C / Společenská odpovědnost

D / Akademická obec a společenství fakulty

E / Management činností

F / Infrastruktura

Finanční zdroje / Indikátory

SWOT

Přílohy

Plány realizací Strategického záměru Fakulty strojní TUL

Plán realizace Strategického záměru FS TUL na rok 2021