1848 až 1919

V samotném městě Liberci se idea založení učiliště vysokoškolského typu poprvé objevila více než sto let před samotným vznikem školy. Liberec se v průběhu 19. století rozvinul z typu běžného poddanského města s rozsáhlou cechovní soukenickou výrobou v jedno z nejznámějších center v habsburské monarchii. Zároveň se jako město z velké části německé, známé tehdy více pod německým názvem Reichenberg, stalo významným centrem politickým snah českých Němců. Postavení významného střediska hospodářského i politického si město udrželo i po rozpadu monarchie a vzniku Československé republiky. Obě zmiňované okolnosti stály v pozadí několika návrhů na přenesení německých vysokých škol do Liberce nebo konstituování ústavu vysokoškolského typu, v průběhu let 1848, 1869, 1897, 1907, 1914 a 1919.    

 

Prameny:

Melanová Miloslava. Idea vysokoškolského vzdělávání v Liberci před rokem 1945. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003. Liberec 2003.

Golka Petr, Vild Jaroslav. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003, Liberec 2003.