Společenské podmínky po roce 1945

Založení vysoké školy v Liberci v roce 1953 bylo výsledkem změn a vývoje v době poválečného budování Československa a celé Evropy. Po druhé světové válce probíhala, stejně jako v ostatní Evropě, usilovná rekonstrukce hospodářství. Válka částečně změnila skladbu libereckého průmyslu, mnoho továren se od tradiční textilní výroby a jiného spotřebního průmyslu muselo orientovat na výrobu zbrojních součástek a komponentů. Změnu struktury průmyslu Liberecka předpokládaly pak poválečné plány obnovy. Byly ovlivněny poznáním těžkých důsledků někdejší jednostranné orientace na textil v době hospodářské krize ve třicátých letech. Pronikavější zásahy do hospodářství na Liberecku byly umožněny také díky radikální výměně obyvatelstva. Poválečný odsun Němců změnil skladbu populace, vyvlastnění jejich majetku usnadnilo proces znárodňování a přímých zásahů státu. Komunistický režim po roce 1948 pak zestátnil veškerou průmyslovou výrobu. Zároveň prosazovat orientaci na těžký průmysl a strojírenství. Na Liberecku se vedle tradiční textilní výroby a sklářství začal rozvíjet automobilový průmysl, výroba obráběcích strojů a textilní strojírenství.

 

S rozvojem průmyslu a ekonomiky vzrůstala v poválečném Československu potřeba dalších kvalifikovaných pracovníků. V celostátním plánu rozvoje vysokého školství figurovaly také severní oblasti Čech. Průmyslový Liberec se stal centrem pozornosti. Tehdejší krajské komunistické orgány v Liberci spatřovaly v založení vysoké školy hospodářské, kulturní i politické posílení nově osídleného kraje. Důležitá byla také podpora vlivného stranického funkcionáře Václava Kopeckého. Návrh získal zároveň příznivce v tehdejším ministru školství Ladislavu Štollovi. O vzniku vysoké školy v Liberci  hovořilo již vládní usnesení z 27. února 1953.

 

Prameny:

Melanová Miloslava. Idea vysokoškolského vzdělávání v Liberci před rokem 1945. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003. Liberec 2003.

Golka Petr, Vild Jaroslav. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003, Liberec 2003.