Vysoká škola strojní v Liberci

V Liberci zazněla první oficiální zmínka o zřízení vysoké školy ve vystoupení V. Kopeckého na krajské konferenci KSČ dne 21.3.1953. Zajištěním příprav byl pověřen absolvent brněnského technického učení prof. Josef Kožoušek, který v té době působil na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Profesor Kožoušek si pro Liberec jako spolupracovníky vybral svého tehdy mladého slovenského asistenta bratislavské techniky, Ing. Vojtěcha Drába. V květnu roku 1953 spolu poprvé navštívili Liberec. V budově v Hálkově ulici č. 6, ve které měla být škola umístěna, se v tehdejší době nacházelo gymnázium F. X. Šaldy. To vyvolávalo komplikace, ředitel gymnázia Václav Pavlík zpočátku uvolnil pouze jednu místnost v podkroví, protože na škole probíhaly až do srpna maturity. Přípravou budovy pro potřeby vysoké školy byl pověřen Ing. Dráb. Do počátku října se podařilo upravit dvě velké posluchárny a sedm menších učeben a kanceláře. V dvoulůžkových mansardách v podkroví byli ubytováni vyučující. Zde se hrál mariáš, ale také tvořily plány a nápady, jak novou instituci rozvíjet. Administrativní místnosti byly jednotně vybaveny nábytkem na zakázku.

 

Přijímací zkoušky pro první ročník liberecké školy se konaly na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Přijatí studenti, kteří měli bydliště severně od Labe, obdrželi sdělení, že budou studovat na nově zřízené fakultě v Liberci. Profesoru Kožouškovi se však podařilo dosáhnout toho, že v Liberci vznikla zcela samostatná Vysoká škola strojní. Oficiálně byla zřízena na základě výnosu MŠ čj. 80 973 ze dne 3. září 1953 a její založení bylo pak potvrzeno vládním usnesením č. 98 ze dne 27. Listopadu 1953 zákona č. 58 Sb. Výuka však byla započata již 1. října, po slavnostním zahájení v prostorách Severočeského muzea téhož dne. Do prvního ročníku nastoupilo celkem 259 posluchačů, mezi nimi pět studentek.

 

Prameny:

Melanová Miloslava. Idea vysokoškolského vzdělávání v Liberci před rokem 1945. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003. Liberec 2003.

Golka Petr, Vild Jaroslav. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003, Liberec 2003.