Novinky na Facebooku

Od 23. do 30.června probíhaly na naší fakultě státnice. Celkem 60 studentů magisterského navazujícího studia a jeden student bakalářského studia úspěšně obhájilo závěrečnou práci a složilo státní závěrečnou zkoušku. Mezi úspěšnými absolventy je 16 absolventů, kteří studovali v anglickém jazyce, šest z nich vykonalo SZZ online. “Six young Indian friends completed their Master studies at the TUL even if they are in now due to lockdown. Congratulations to them, of course. But I also appreciate the effort of the Faculty of Mechanical Engineering in Liberec where they managed to organise a way for these young people to finish their Master degree studies online. Kudos” Gratulujeme a těšíme se na setkání při promocích! Technická univerzita v Liberci
Informace pro studenty: prázdninový režim studijního oddělení FS TUL
Děkujeme našim strojařům. A moc gratulujeme! „Děkujeme za předání této medaile a bereme ji jako ocenění práce především univerzity. Chtěl bych zmínit především skupinu profesora Berana, která realizovala funkční vzorek pro výrobu netkaných textilií. Původně vůbec nebyl určen pro filtrační účely, přitom se ale ukázalo, že může mít i jiné využití. A dokázal pomoci v koronakrizi. Chtěl bych také zmínit nejen mé kolegy, kteří v té době pracovali na vývoji filtrů, ale i naše studenty. A byli to studenti nejen z oborů technických nebo přírodovědných, ale i z ekonomických a humanitních věd,“ pronesl profesor David Lukáš bezprostředně poté, co v kavárně Pošta převzal ocenění. Více v připojeném článku...
Do 17.7.2020 můžete vyzkoušet služby Writefull, které korigují gramatiku, použití odborné terminologie, interpunkci, pravopis a stylistiku v anglicky psaných odborných textech. Writefull Revise: https://revise-tul-cz.writefull.ai/ Writefull Cite: https://cite-tul-cz.writefull.ai/ K dispozici jsou také doplňky pro Word 2016 - Writefull for Word - https://knihovna.tul.cz/files/pages/other /20200618%20Writefull%20for%20Word.pdf a pro Overleaf - Chrome extension - https://writefull.com/researchers.html. Více informací o nich naleznete v záznamu webináře viz - https://drive.google.com/file/d/1uBYfvShCjfx6qjoC4sK_vtIHt-zzYidT/view
Vážení studenti, rádi bychom vás upozornili, že v IS STAG (https://stag.tul.cz/) běží anketa dotazující se na Váš názor na kvalitu výuky v letním semestru 2019/2020. Prosíme věnujte této anketě pozornost zejména proto, že v tomto semestru probíhala výuka převážně on-line formou. Anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší fakulty důležité a mohou pomoci při zkvalitňování výuky v příštích obdobích. Děkujeme předem
Nezapomeňte a přijďte k volbám - vyberte svého zástupce do akademických senátů TUL a FS TUL. Seznam kandidátů naleznete zde - www.fs.tul.cz/fsadmin/soubory/fs/Files/Akademicky_senat/2020/Seznam_kandiat_2020-2023.pdf Volby se konají v úterý od 11:00 do 14:00 hodin a ve středu od 10.00 do 13:00 hodin v menze Husova.
Právě probíhá přijímání návrhů kandidátů do voleb do akademických senátů TUL a FS TUL na období 2020-2023!
Byla spuštěna registrace zájemců na Letní školu BIOPOLYMERŮ. Počet účastníků je omezen na 10 osob. Registrovat se můžete zde www.fs.tul.cz/cz/pro-studenty/letni-skola/registrace/ Letní škola je pořádána zdarma a upřednostňováni jsou studenti středních škol.
Studujte v zahraničí se stipendiem v rámci programu CEEPUS. Jedná se o středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Termín pro přihlášení na zimní semestr 20/21 je 15. červen 2020! Fakulta strojní je pro rok 20/21 zapojena do 4 sítí, které byly schváleny v rámci hodnotícícho procesu. Naleznete je zde www.fs.tul.cz/cz/informace-o-fakulte/clanky/nvi-1497-ceepus-na-ar-2020-2021/
Podívejte se na video vzniklé k představení strojírenství v ČR v rámci projektu iNETME, který sdružuje síť českých vědecko-výzkumných organizací, včetně TUL. Projekt je zaměřen na rozšíření informační sítě poradenských, konzultačních a dalších souvisejících služeb v oblasti podpory efektivnějšího zapojení vědeckovýzkumných týmů oboru strojního inženýrství do mezinárodních projektů. Více na www.netme.cz/inetme