Novinky na Facebooku

Technická univerzita otevírá roční intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy pro zahraniční studenty. Podívejte se na pozvánku od studentů. -- ! ? .
Pro absolventy - neztraťme kontakt ani po tom, co jste ukončili své studium! Díky Klubu absolventů se dozvíte o novinkách z naší fakulty a také o přípravách oslav 70. výročí založení VŠS-VŠST-TUL, které bude v roce 2023. Přihlásit se můžete zde stag.tul.cz/portal/studium/absolvent/ www.tul.cz/spoluprace/klub-absolventu/ Děkujeme a těšíme se na Vás!
Co říkáte na výuku "v zahraničí" skrze digitální platformy bez vycestování? Prosíme věnujte 5 minut vyplnění dotazníku. Děkujeme! https://ostravaou.limequery.com/768879?lang=cs
Odborníci z TUL a ČVUT spojili své síly a stavebnictví je zase o kus blíže budovám tištěným technologií 3D tisku. Naše fakukta strojní je u toho. "Očekáváme návaznost projektu. Pro pokračování dobře nastartovaného vývoje je nezbytné nalezení ekonomicky silného průmyslového partnera, který vidí v této technologii budoucnost,“ uzavírá Petr Zelený z Fakulty strojní TUL, hlavní garant projektu. Celý článek naleznete na tuni.tul.cz/rubriky/veda-a-vyzkum/id:115040 Projekt 3D Star byl zahájen v roce 2018 a končí v roce 2022 a jeho poskytovatelem je MŠMT. Více informací o projektu najdete na 3dstar.tul.cz.
Akademický senát Technické univerzity v Liberci vyhlásil volby kandidátů na příštího rektora. Nově zvolený rektor či nově zvolená rektorka stane v čele univerzity v období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Více informací najdete na tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:115003 (Foto: Adam Pluhař, TUL)
Přihlaste se do soutěže „Technowizz“ a vyhrajte zajímavé finanční ceny! Uzávěrka příjmu přihlášek je 15. října 2021. Odměny pro vítěze: škola (30 000 Kč), odborný garant (5 000 Kč) a student či tým studentů (10 000 Kč každý). Detailní informace naleznete zde www.komunitninadace.cz/zadatel/grantova-kola-a-vyzvy/ „Se společností AGC Automotive Czech spolupracujeme dlouhodobě a víme, že technické inovace jsou klíčovým parametrem rozvoje firmy. Pro tyto inovace jsou potřeba šikovní, technicky talentovaní lidé. Je proto přirozené, že my nemůžeme ani nechceme stát mimo podobné aktivity. Proto i letos zaštiťuji TECHNOwizz,“ uvedl profesor Lenfeld, který převzal nad soutěží záštitu.
Do 30. června 2021 můžete podat přihlášku do Fondu mobilit FS TUL na rok 2021. Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendáření rok 2021. -- Until June 30, 2021, you can submit an application to the FS TUL Mobility Fund for 2021. The selection procedure is announced for students of Doctoral and Master´s degree study programmes, for academic staff and researchers and for incoming mobilities to apply for positions within the programme the FS TUL Mobility Fund for 2021.
Zajímají Vás technologie a hledáte cestu? Tech trainee ve ŠKODA AUTO Vám ji ukáže. BUĎTE U TOHO. Více informací na skoda-kariera.cz/m/techtrainee
Zajímá Vás jedno z následujících témat? Dopad digitálních financí na spotřebitele Digitální prostředí finančích služeb v Evropské unii Pak napište odbornou esej v minimální délce 3-4 normostrany a zašlete ji do 31. 8. 2021 na e-mail inovace@mfcr.cz. Autoři nejlepších prací dostanou jedinečnou možnost odprezentovat svoji esej na konferenci Cyberspace po boku mezinárodně uznávaných expertů. Vybraní soutěžící dostanou také nabídku na absolvování stáže na Ministerstvu financí.
Jubilejní 20. ročník literárních cen Magnesia Litera zná vítěze. V kategorii "Kosmas cena čtenářů" se jím stal profesor Václav Dvořák z naší fakulty strojní za knihu Já, Finis. Gratulujeme a přejeme hodně inspirace k dalším literárním dobrodružstvím!