Srpen 2016

1/ 9 2016

výběr

Poslení týden v srpnu ve znamení státnic

Ve dnech 22.-26. srpna úspěšně zakončilo státní závěrečnou zkouškou bakalářské studium 75 studentů prezenčního i kombinovaného studia ve studijním programu B2301 Strojní inženýrství.