Září 2016

8/ 9 2016

výběr

XII. International Conference TMM 2016
V pořadí již dvanáctou Mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů pořádala ve dnech 6.–8. září 2016 Katedra textilních a jednoúčelových strojů naší fakulty. Na půdě TUL přednášelot 48 odborníků ze 14 zemí světa, na programu bylo 55 přednášek. Jako první vystoupil se svým příspěvkem prezident mezinárodní organizace IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) italský profesor Marco Ceccarelli z Laboratory of Robotics and Mechatronics, University of Cassino s přednáškou “ IFToMM in MMS developments”.


SESIA 2016
V termínu 12.-14. září proběhlo v Plzni setkání akademických funkcionářů a tajemníků strojních fakult ČR a SR. Pořadatelem letošního ročníku byla Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni.
Hlavní body jednání se týkaly implementace nového vysokoškolského zákona v ČR a výsledků komplexní akreditace a akreditovaných studijních programů ve SR, vývoje počtu studentů, řešení domácích a zahraničních vědecko-výzkumných projektů a grantů, zapojení do programového období Horizont 2020, využití příležitosti spojené s iniciativou Průmysl 4.0 a možnostech další spolupráce mezi jednotlivými fakultami. Poznávací část setkání zahrnovala exkurzi do průmyslové zóny Borská pole.
Další setkání SESIA v roce 2017 bude pořádat Žilinská univerzita v Žilině.

 

Energetické úspory v budovách v praxi
Ve dnech 15.-16. září pořádala katedra energetických zařízení seminář, jehož cílem bylo propojit téma, univerzitu a podnikovou sféru. Seminář je součástí rozvojového projektu podpořeného z IP TUL.

 

34. International Conference MME
Ekonomická a Strojní fakulta TU v Liberci se spojily při organizování 34. ročníku významné mezinárodní konference Mathematical Methods in Economics 2016, která se uskuteční v prostorách budovy G ve dnech 7. až 9. září 2016. Pořadateli konference byly české a slovenské společnosti pro operační výzkum a Česká ekonometrická společnost. Na konferenci vystoupilo 200 odborníků nejen z České republiky a sousedních zemí, ale také například přednášející z Brazílie, Egypta, Finska, Itálie či Íránu. Hlavní přednášku na plenárním zasedání měl prof. Sigitas Vaitkevičius z kaunaské technologické univerzity. Téma přednášky bylo zaměřeno na: Research Hermeneutics: The Origins of Scientific Knowledge.

Setkání kateder a ústavů výrobních strojů a robotiky 2016
Pořádala ve dnech 8.-9. září katedra sklářských strojů a robotiky za spoluúčasti katedry výrobních systémů a  automatizace v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.

Jednání o spolupráci mezi ČR a Německem
V pátek 9. září proběhlo jednání o spolupráci mezi ČR a Německem, které za českou stranu řídil pan Pavel Bělobrádek a za německou stranu ministryně pro vědu Eva-Maria Stange. Hlavní pozornost byla věnována spolupráci mezi Akademií věd ČR, Karlovou Univerzitou a německými výzkumnými institucemi Fraunhofer a Max-Planck-institut ad. Za TUL se jednání zúčastnil doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
Paní Eva-Maria Stange v tiskovém prohlášení zmínila, mj., i spolupráci TU Dresden a TU v Liberci zejména v oblasti přeshraniční spolupráce.

 

Orientation Week
Zahraniční oddělení TUL ve spolupráci s ESN zorganizovalo Orientation week ve dnech 19. - 25. září pro studenty vládní stipendisty a studenty samoplátce z Indie, kteří zahájili studium NMSP na fakultě strojní a rovněž fakultě ekonomické v ZS 2016/2017. V rámci Orientation Week byla studentům představena univerzita, byly jim sděleny praktické informace o studiu na fakultě, studenti byli zapsáni ke studiu a proběhly další administrativní úkoly spojené s jejich přijetím.


Welcome Days na TUL
Dne 21. září uskutečnily již tradičně před zahájením zimního semestru 2016/2017 Welcome Days pro zahraniční studenty programu Erasmus+ z Francie, Polska, Portugalska, Španělska, Turecka, Řecka, Litvy, Rumunska a SRN, kteří nastoupili ke studiu na FS TUL v zimním semestru 2016/2017 v celkovém počtu 38 studentů.

 

Zasedání AS FS TUL
10. zasedání proběhlo 21. září.