Říjen 2016

8/ 10 2016

výběr

 

Study Abroad Fair Fall 2016
Mezinárodního veletrhu v Jižní Koreji ve dnech 30.9.-2.10. se deset českých vysokých škol představilo korejským uchazečům o studium v zahraničí. Na Korea Study Abroad Fair Fall 2016 v Soulu se prezentovaly na společném stánku v rámci iniciativy Study in the Czech Republic. Fakulta strojní byla zastoupena profesorem Petrem Lenfeldem, děkanem fakulty strojní, a doc. Karlem Fraňou, proděkanem pro vnější vztahy, který doplnil, že "zahraniční studenti mají tradičně zájem o studium v programech v anglickém jazyce, ale rovněž se objevují i zájemci, kteří se poptávají po možnosti studia samotného českého jazyka."

 

Adaptačně integrační kurz
Zahraniční oddělení TUL ve spolupráci s fakultou strojní zorganizovalo dne 7. ŘÍJNA adaptačně integrační kurz pod záštitou Ministerstva vnitra "Vítejte v České republice", který byl určen nově příchozích zahraničním studentům a cílem bylo seznámení s pobytovou legislativou, školstvím v České republice, zaměstnáním a ostatními informacemi o životě v České republice.

 

CREO UNIVERSIRY CHAMPION 2016
Třetí ročník soutěže pro studenty bakaláře má vítěze. Nejrychlejším konstruktérem se stal Petr Jiránek, druhé místo obsadil Jan Bělík a třetí byl Marek Hrdlička. Ocenění získali poukazy na nákup elektroniky a drobné dárky.
Soutěž pořádala 26. října katedra textilních a jednoúčelových strojů naší fakulty. "Princip soutěže je jednoduchý splnit zadání dříve než soupeř na počítačích v prostředí Creo Parametric 2.0. Do dalšího kola postupuje ten, který dokončí úlohu rychleji nebo je po ukončení limitu s úlohou dále než jeho soupeř," vysvětlil Ing. Petr Žabka, Ph.D., jeden z organizátorů akce.

Gratulujeme!

 

FPV Racing Vrtule 2016Liberec
Závodní dráhou přímo v kampusu Technické univerzity v Liberci prolétávaly v pátek 21. října drony během první české univerzitní soutěže FPV dronů.
Poděkování Andrii Shynkarenkovi a Iaroslavu Kovalenkovi z naší fakulty strojní a všem dalším, kteří se podíleli na realizaci akce!

 

Návštěva z Nha Trang University
Dne 21. října jsme přivítali na naší fakultě děkana fakulty strojní z Nha Trang University, pana Nguyen Van Tuonga, Ph.D., a ředitele pro akademické záležitosti, pana Tran Doan Hunga, Ph.D. Cílem návštěvy bylo nastavení další spolupráce v oblasti výměn studentů i akademických pracovníků a za tímto účelem předložení společného projektu v rámci kreditové mobility Erasmus+.

 

Říjen ve znamení promocí a imatrikulací
V pátek 7. října bylo promováno 69 studentů bakalářského studijního programu Strojní inženýrství, kteří v srpnu úspěšně složili státnice.
V pátek 7. října proběhly také slavnostní imatrikulace 153 studentů prvního ročníku.

Gratulujeme a přejeme hodně studijních úspěchů!