Prosinec 2016

8/ 12 2016

výběr

Den otevřených dveří na fakultě strojní
7. prosince jsme na naší fakultě přívítali odhadem 200 studentů ze středních škol v rámci dne otevřených dveří. Tuto akci, tak jako vloni, podpořily firmy a společnosti, jejichž zástupci na stáncích prezentovali činnost firem a diskutovali se studenty. Tímto krokem aktivně deklarovali zájem o naše absolventy.


Veletrh T-Fórum 2016
21. ročník veletrhu pracovních příležitostí se konal 7. prosince na TUL za účasti zástupců cca 60 průmyslových podniků a firem. Veletrh tradičně pořádá pobočka organizace IAESTE při TU v Liberci za spoluorganizace katedry vozidel a motorů FS TUL. Veletrh se řadí k největším personalistickým akcím v regionu.


Možná přijde i Mikuláš......
8. prosince na fakultu strojní přišel a naděloval "Na bříze"!


Setkání zájemců o ERASMUS+
12. prosince od 14:00 hodin na DFS.


Slavnostní promoce
Dne 12. prosince předal rektor Zdeněk Kůs diplomy našim absolventům doktorského studia a jmenovací docentské dekrety:

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Ing. Jiří Habr, Ph.D.
Ing. Roman Paclt, Ph.D.
Ing. Pavel Petera, Ph.D.
Ing. Markéta Petříková, Ph.D.
Ing. Martin Švec, Ph.D.
Ing. Lenka Volfová, Ph.D.


Setkání akademické obce FS TUL
Proběhlo 13. prosince.

 

Introduction of the study possibilities at the TU of Dresden
Proběhlo 14. prosince.

 

Nadace Preciosa udělovala stipendia
Poděkování Nadaci Preciosa, která již tradičně rozdělila studentům stipendia, jimiž pravidelně oceňuje zejména studijní výsledky. Za fakultu strojní byli oceněni Ing. Jitka Kulifay a Ing. Josef Vašata za diplomové práce.