Leden 2017

11/ 1 2017

výběr

 

Přednáška fy SOBRIETY - Problematika optických měření a korelace obrazu
10. ledna pořádala katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti.

 

Přednáška prof. Alexandera Liona z University of the Bundeswehr Mnichov
24. a 26. ledna pořádala katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti.
Součástí návštěvy pana profesora byla i jednání o spolupráci při výměně studentů, možnosti zapojení do mezinárodních vědeckých projektů a prohlídky laboratoří TUL. Pan profesor ocenil moderní vybavení pracovišť univerzity. Studenti, kteří by měli zájem o realizaci zahraničních stáží na univerzitě UBM, se mohou obrátit na vedoucí katedry doc. Ivu Petríkovounebo na studijní oddělení FS TUL. Profesor Lion přijal rovněž i pozvání na odpolední diskuzi na děkanátu FS TUL, kde se setkal s proděkanem doc. Karlem Fraňou. Předmětem diskuze byla vzájemná výměna zkušeností v oblasti podpory vědeckých projektů v ČR a ve Spolkové republice Německo.
Profesor Alexander Lion

 

X. ročník veletrhu Gaudeamus
V termínu 25.-26. ledna za účasti TUL na výstavišti PVA EXPO Praha - Letňany.

 

Prezentace služeb národní gridové infrastruktury MetaCentrum
31. ledna se konal seminář pro PhD studenty a akademiky.

 

Jak vysoké školy uspěly v hodnocení za rok 2016
Hospodářské noviny uvedly hodnocení Střediska vzdělávací politiky, které zveřejnilo přehled 21 českých veřejných vysokých škol a 130 fakult.

 

Informační a propagační návštěvy na středních školách
V průběhu ledna navštívil proděkan pro studium Dr. Ivo Matoušek střední školy: SPŠ Vlašim, SPŠ a JŠ Kolín, VOŠ, SPŠ a OA v Čáslavi, VOŠ a SPŠ Jičín.