Únor 2017

17/ 2 2017

výběr

 

Únor ve znamení státnic
Ve dnech 7.-8. února se na fakultě strojní konaly státnice studentů bakalářského a magisterského studijního programu Strojní inženýrství. Státnice úspěšně složilo 18 studentů, z toho 14 Bc.
Gratulujeme!

 

Welcome Days LS 2017
Welcome Days pro nově příchozí zahraniční studenty v LS 2016/2017 se konaly na TUL dne 15. února 2017 a následný doprovodný program včetně registrace na fakultách trval až do 19. února 2017. V rámci Welcome Days jsme na fakultě přivítali 30 nových studentů z Francie, Portugalska, Španělska, Turecka, Polska a nově i z Finska v rámci programu Erasmus+ a 2 studentky z Taiwanu v rámci meziuniverzitní spolupráce, zbývající 2 studenti z Turecka přijedou se zpožděním z vízových důvodů. Další 3 studenti z Turecka, 2 studenti z Portugalska a 1 student z Litvy si prodloužili studium v rámci programu Erasmus+ a pokračují i v letním semestru. Současně 2 studenti z Francie absolvují na fakultě pracovní stáž a další 2 studenti přijedou v průběhu semestru rovněž na pracovní stáž, všichni v rámci programu Erasmus+.

 

Zasedání AS FS TUL
22. února od 14:00 hodin v G, 4. patro.

 

Den otevřených dveří na fakultě strojní
Proběhl 25. února 2017.

 

Lineární motory LinMot
27. února proběhl seminář na katedře textilních a jednoúčelových strojů.

 

Exkurze studentů ze středních škol
V únoru jsme přivítali na naší fakultě studenty ze SPŠ Chrudim a SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí.

 

Informační a propagační návštěvy na středních školách
V průběhu února navštívil proděkan pro studium Dr. Ivo Matoušek střední školy: SPŠ Varnsdorf, Gymnázium Frýdlant v Čechách, SPŠ SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, SPŠ Hronov.