Březen 2017

2/ 3 2017

výběr

 

Představení kateder FS TUL
Pro studenty 2. a 3. ročníků proběhlo ve středu 1. března setkání s vedením fakulty strojní a se zástupci jednotlivých kateder, kteří představili činnost jednotlivých kateder.

 

Zahraniční profesoři na FS TUL
Dne 22. března vystoupili na naší fakultě zahraniční profesoři v rámci pravidelné výuky předmětu Pružnost a pevnost II a Plasticity. Profesor Ziegenhorn z Bradenburské technické univerzity seznámil studenty FS se současnými trendy v oblasti návrhu konstrukce s ohledem na nové materiály a rovněž společně s kolegy Ing. Oswaldem, Ing. Schobem, Ing. Grzelak a Dr. Sparrem prezentovali výzkum v oblasti kompozitních materiálů. V rámci druhé části přednášek vystoupili zástupci státního úřadu pro materiálový výzkum (BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung), profesor Otremba a Dr. Werner. Jejich přednáška se zaměřila na testování mechanických vlastností nových materiálů používaných v leteckém a kosmické průmyslu. Soubor přednášek pro naše studenty se podařilo zorganizovat i s pomocí přeshraniční spolupráce mezi českou a německou stranou v rámci projektu BauQu. Fakulta strojní dlouhodobě spolupracuje s Brandenburskou technickou univerzitou, která prostřednictvím profesora Simona umožnila realizovat tento soubor přednášek pro naše studenty.

 

Workshop pro studenty Gymnázia Česká Lípa
Dne 27. března se konal 3 hodinový Workshop v laboratoři katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti za účasti skupiny 12 studentů 3. ročníku Gymnázia Česká Lípa s pedagogickým doprovodem. V rámci Workshopu měli studenti možnost shlédnout několik praktických ukázek: měření průhybu nosníku pomocí tenzometru a paralelní analytický výpočet, experimentální určení charakteristiky pneumatické pružiny, demonstrace gyroskopického jevu a elektronické vačky. Studenti si mohli některé úlohy sami vyzkoušet, např. měření kontaktního tlaku na sedačce vozidla či chování materiálů s tvarovou pamětí. Katedra bude v pořádání workshopů zejména pro studenty gymnázií i nadále pokračovat.