Květen 2017

11/ 5 2017

výběr

 

BSc WING / SWEEK-Liberec 2017 – Programme of study trip
V termínu 7.–13. května proběhl v Liberci tzv. "study trip" studentů z FHS St. Gallen www.fhsg.ch . Studenti studují program, který spojuje ekonomické a technické disciplíny. V rámci svého programu se zúčastnili i vybraných odborných přednášek zástupců kateder KSP a KVM. Studenti rovněž návštívili firmy Magna a PLASTON CR, s.r.o.
Prezentace KVM na téma "Development of a drive unit for vehicles" (Vývoj hnacího agregátu vozidla) rozdělená na 2 části: 1) Visualization in a combustion engine (Vizualizace ve spalovacím motoru), přednášející Ing. Aleš Dittrich; 2) Development of a gear box (Vývoj převodovky), přednášející Ing. Josef Břoušek.
Prezentace KSP na téma "Cooperation in automotive industry at the Department of Engineering Technology" (Spolupráce s automotive na KSP), přednášející Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. a Ing. Pavel Brdlík, Ph.D.

 

Teorie přenosu tepla v deskových výměnících
16. května pořádala fy Alfa Laval a katedra energetických zařízení.

 

Absolventský ročník 1961 opět na své Alma Mater
Dne 20. května se sešli absolventi VŠST v učebně E9, kde oslavili 54. výročí získání titulů Ing. Studium v roce 1963 trvající 11 semestrů ukončilo 160 absolventů, bohužel 47 se již zúčastnit nemůže. Diskuse a vzpomínková akce se z E9 tradičně přesunula na „Březovku“. Celkem se akce zúčastnilo 49 spolužáků. Další setkání se plánuje v květnu v roce 2019. Ohlédnutí za rokem 2015.

 

Zasedání AS FS TUL - vyhlášení opakování voleb
22. května ve 14:00 hodin v IC TUL.

 

Setkání materiálových kateder
Ve dnech 23. a 24. května proběhlo na TUL setkání kateder materiálového inženýrství z České a Slovenské republiky. Setkání letos pořádá naše katedra materiálu. Kromě odborných otázek bude předmětem diskuse i nové hodnocení VaV a nový systém akreditací.

 

9. ročník SVOČ
29. května na TUL.

 

The 25th International Conference on VIBROENGINEERING
30. května - 1. června spoluorganizovala katedra částí a mechanismů strojů.